Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0105
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2022 10:32:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den,
prosíme o upřesnění následujících dotazů:
1) Druhy použitých převodovek
Budou na obou stolech použité tyto typy převodovek: s čelními koly, šneková, planetová, kuželočelní, variátorová, třecí – součástí dodávky mají být převodovky, které poté nejsou zmíněny v popisu jednotlivých zkušebních pracovišť.

ODPOVĚĎ:
1) U jednotlivých pracovišť jsou definovány požadované typy převodovek.

DOTAZ:
2) Počet dodávaných převodovek
Je nutné dodat 2 ks převodovek jednoho typu (pro každý stůl jedna převodovka)?
Dle technického zadání mají být součástí dodávky převodovky, které poté nejsou zmíněny v popisu jednotlivých zkušebních pracovišť.

ODPOVĚĎ:
2) U každého ze zkušebních pracovišť je definován typ převodovky, které má být jeho součástí.

DOTAZ:
3) Připojení převodovek
Je možné připojení jednoho motoru pomocí homokinetické spojky postupně ke každé převodovce?

ODPOVĚĎ:
3) Řešení připojení motoru k převodovce musí být v souladu s technickou specifikací, aby bylo možno realizovat definovaná měření.

DOTAZ:
4) Měření momentu
Bude dostačující přesnost měření kroutícího momentu z proudu motoru nebo požadujete samostatné měření momentu pomocí momentového snímače.

ODPOVĚĎ:
4) Ne, musí být vybaveno samostatným snímačem pro měření kroutícího momentu.

DOTAZ:
5) Měření momentu na výstupu
Prosíme o specifikaci zátěže pro měření kroutícího momentu na výstupu převodovky. Bez zátěže na výstupu nelze změřit moment.

ODPOVĚĎ:
5) Zátěž musí být součástí pracoviště a její provedení musí splňovat definované požadavky měření.

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 2.8.2022 do 10:00.