Received message - invitation

Procurement procedure Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0105
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 18.07.2022 08:19:20
Subject Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a jejích přílohách.


Attachments
- Výzva k podání nabídky.pdf (3.55 MB)