Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř aplikované ekologie - 2021/0025
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2021 09:50:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel z technických důvodů prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 2. 7. 2021, do 14:00 hod.