Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2021 09:19:59
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (630.62 KB)