Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - projektor pro videomapping včetně výměnných objektivů - 2021/0032
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 13:39:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ni uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Vážený zadavateli,
Chtěli bychom se tímto dotázat, zda-li bude akceptován projektor se zapnutou funkcí v nastavení smooth picture v rozlišení 3840x2160 při volitelných obnovovacích frekvencích 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz a 60Hz?

Díky za odpověď.

ODPOVÉĎ:
Zadavatel v prvé řadě uvádí, že účelem dodatečných informací je poskytovat informace sloužící k vyjasnění či případně upřesnění zadávacích podmínek, nikoli však posuzovat, zda dodavatelé v této fázi dle jimi stanovených kritérií splňují požadavky technické specifikace - posouzení těchto podmínek proběhne až po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dle obsahu těchto nabídek.