Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Optický emisní spektrometr - 2021/0019
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 11:01:58
Předmět Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz příloha).


Přílohy
- Zrušení výběrového řízení.pdf (270.50 KB)