Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Laboratoř částí strojů - výukové modely strojních součástí - 2021/0020
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 14:05:50
Předmět Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz příloha).


Přílohy
- Zrušení výběrového řízení.pdf (290.21 KB)