Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - projektor pro videomapping včetně výměnných objektivů - 2021/0032
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 07:58:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ni uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na parametry vyměnitelného objektivu 1 pro střední vzdálenosti, zda bude akceptovatelný tento drobný rozdíl od požadavků:

nabízený objektiv 1 pro střední vzdálenosti: projekční poměr: 1.26 - 1.79:1, zoom: 1.41, kompatibilní s dodávaným projektorem

Objektiv 2 pro krátké vzdálenosti se vejde do požadovaných tolerancí

Děkuji za odpověď.

ODPOVÉĎ:
ano tento parametr objektivu bude taktéž akceptovatelný.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 14.5.2021 do 10:00 hod.