Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Bezpilotní prostředek (DRON) se systémem RTK s fotogrammetrickou kamerou a multispektrální kamerou - 2021/0021
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2021 09:31:27
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a jejích přílohách.


Přílohy
- Vyzva_podani_nabidky.pdf (1.38 MB)