Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 15.04.2021 14:50:38
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ni uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den,

touto cestou bychom Vás chtěli požádat o vysvětlení a případnou úpravu zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Veřejná zakázka Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002“

Jeden z potenciálních dodavatelů chce upozornit na skutečnost, že údaje o pohlaví a věku nemá má k dispozici u značné části zákazníků, např. v důsledku anonymity předplacených karet. Je v takovém případě požadováno uvedení hodnoty NULL (neznámo) nebo dopočet hodnot statistickým modelem?

V důsledku anonymity zákazníků nedisponuje jeden z potenciálních dodavatelů přesnými údaji o jejich bydlišti a pracovišti. Je přípustné použít k odlišení bydlících, pracujících a studujících osob od návštěvníků statistický model založený na délce a pravidelnosti setrvání v dané lokalitě?

V rámci prokázání technické kvalifikace požaduje Zadavatel 3 významné zakázky v minimální hodnotě 300 000 Kč bez DPH. Jeden z potenciálních dodavatelů upozorňuje, že výše významných zakázek je vysoká. Své tvrzení opírá o skutečnost, že značná část podobných zakázek kterou úspěšně realizoval se zaměřovala spíše na obecně prospěšné než komerční projekty. Svým obsahem dodávky však byla robustnější. Žádáme tedy Zadavatele o úpravu v prokázání technické kvalifikace, tak aby jejím parametrem nebyla cena, ale obsah.

Předem děkujeme za Vaše vyjádření.

ODPOVĚĎ:
U chybějících údajů o pohlaví a věku preferujeme dopočet hodnot statistickým modelem.

Pro chybějící údaje o bydlišti a pracovišti je možné použít k odlišení bydlících, pracujících a studujících osob od návštěvníků statistický model založený na délce a pravidelnosti setrvání v dané lokalitě.

Ve "Výzvě k prokázání kvalifikace a podání nabídek" zadavatel na základě dodatečného dotazu aktualizuje bod 3.4 Prokázání technické kvalifikace:
 celkový rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč činil minimálně 300 000,- Kč bez DPH;

takto:

 celkový rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč činil minimálně 100 000,- Kč bez DPH;


Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 3.5.2021 do 10:00 hod.