Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 09:16:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ni uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den,
na základě prostudování výzvy bychom vás chtěli požadat o odpověď na následujicí dotaz.

Rozumíme správně, že dle Harmonogramu v příloze 3 jsou výstupy dodávány 2x, jednou po ukončení sběru za období 26.4.-30.5.2021 a podruhé po konci posledního sledovaného období, tedy 5 týdnů po 20.3.2022, resp. 5 týdnů po 24.4.2022 v případě nabídky dodatečných období?
Děkujeme za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Dle Přílohy č. 3 (Technická specifikace) v části III. Harmonogram realizace veřejné zakázky, Termín dodání platí, že „dodání reportu pro první měřené období (26. 4. – 30. 5. 2021) do 5 pracovních týdnů od ukončení měřeného období. Reporty pro další období pak do 20 pracovních dnů od konce dílčího měřeného období.“
Dílčí měřená období jsou specifikována ve stejné části Technické specifikace.
Před finálním exportem dat za první měřené období (za období 26.4.-30.5.2021) je plánovaný workshop k vyhodnocení, příp. úpravě nastavených exportu dat.
Finální dodání dat za celé období (celou zakázku) je do 5 týdnů po ukončení sběru dat, tj. 20.3.2022 nebo dle nabídky dodatečných týdnů.