Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 09.04.2021 08:10:36
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel upřesňuje prodloužení lhůty pro podání nabídek - 26.4.2021 do 10:00 hod.