Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2021 08:10:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upřesňuje prodloužení lhůty pro podání nabídek - 26.4.2021 do 10:00 hod.