Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 3D Tiskárna - 2020/0089
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2021 15:57:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 2. 4. 2021 žádost o dodatečnou informaci. Anonymizované znění žádosti a odpověď na ni zadavatel uvádí dále:
Dotaz:
Dobrý den,
chtěl jsem ujistit, jestli opravdu vyžadujete záruční dobu 24 měsíců. Jsme schopní vám nabídkou tiskárnu přesně dle vaší specifikace, jen výrobce na ní podnikatelským subjektům poskytuje záruku v délce jednoho roku. Viz https://help.prusa3d.com/cs/article/zaruka_2288
Ještě jsem to u výrobce ověřil a není ochoten záruku prodloužit, a ani se nedá připlatit.

Odpověď:
Zadavatel trvá na smluvních podmínkách, které jsou přílohou Výzvy k podání nabídek, a tedy i 24 měsíců záruky na předmět plnění smlouvy. Účastník musí ve své nabídce čestně prohlásit, že akceptuje smluvní podmínky (viz čestné prohlášení jako příloha Výzvy).