Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 07.04.2021 13:03:23
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel upřesňuje, že místem poskytování služeb dle čl. III., odst. 3.1 je myšleno místo předání výsledku analýz předmětu plnění.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 26.4.2021.