Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Outsourcingové služby - testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0014
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2021 13:01:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upřesňuje, že místem poskytování služeb dle čl. III., odst. 3.1 je myšleno místo předání výsledku analýz předmětu plnění.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 26.4.2021.