Received message - invitation

Procurement procedure Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 26.03.2021 09:30:33
Subject Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a jejích přílohách.


Attachments
- Výzva k podání nabídek.pdf (2.64 MB)