Received message - invitation

Procurement procedure Nákup snášecí věže do Edičního střediska PF UJEP - 2021/0013
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 16.03.2021 08:16:43
Subject Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a jejích přílohách.


Attachments
- Výzva k podání nabídky.pdf (2.41 MB)