Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka IT zařízení pro FF v DNS - 2021/0007
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2021 13:41:16
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka IT zařízení pro FF v DNS - 2021/0007. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru_0007.pdf (684.86 KB)