Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka IT zařízení pro Erasmus v DNS – 2021/0003
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2021 13:33:08
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka IT zařízení pro Erasmus v DNS – 2021/0003. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru_0003.pdf (707.42 KB)