Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Grafická příprava a tisk letáku Poradenského centra UJEP v DNS – 2021/0005
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2021 10:01:53
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Grafická příprava a tisk letáku Poradenského centra UJEP v DNS – 2021/0005. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru_0005.pdf (775.05 KB)