Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka IT zařízení pro FŽP v DNS - 2021/0001
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2021 08:59:35
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka IT zařízení pro FŽP v DNS - 2021/0001. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru_0001.pdf (678.88 KB)