Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodání skript pro FSI v DNS - 2020/0105
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2021 09:03:33
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Tisk a dodání skript pro FSI v DNS - 2020/0105. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru_0105.pdf (708.70 KB)