Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2021 09:08:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti účastníka zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje následující informace:

DOTAZ:
Dobrý den,
prosím o upřesnění počtu stran u časopisu: Jsou uvedené počty stran včetně obálky? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Nejsou včetně obálky.
Obálka je tištěna zvlášť, je na papíře jiné gramáže.
Výpočet ceny je odvozen od počtu stran vnitřního bloku, cena obálky je k tomu samozřejmě připočítána, zajímá nás cena celková.