Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0107
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2020 08:52:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel z technických důvodů prodlužuje čas pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je 15.12.2020 ve 14:00hod.