Received message - other

Procurement procedure Dodávka kancelářských židlí pro projekt U21 - Reproreg - 2020/0087
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 13.11.2020 09:11:26
Subject Oznámení o zrušení VŘ

Zadavatel oznamuje zrušení výše uvedeného zadávacího řízení - viz příloha.


Attachments
- Zruseni.pdf (340.35 KB)