Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace systému SPECS pro XPS a AES spektroskopie 2020/0043
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2020 12:45:19
Předmět Změna zadávací dokumentace

V souladu s §6 zák. č. 134/2016 Sb., zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 14.07.2020 do 10:00.