Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vybudování klimatizace VK UJEP - 2020/0031
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2020 11:21:20
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru.pdf (436.94 KB)