Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Řezací a gravírovací laser - 2020/0040
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2020 09:07:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel pro úplnost a právní jistotu ohledně podání nabídky uvádí, že nabídka nemusí obsahovat podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou od dodavatele. Pro účely podání nabídky postačí akceptace předloženého návrhu smlouvy (čestné prohlášení jako příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky). Neplatí tedy poslední věta v článku 5 Výzvy k podání nabídky (Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka).