Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2020 10:31:47
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě.


Přílohy
- Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídek.pdf (2.66 MB)