Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř tkáňových kultur - 2020/0032
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2020 09:21:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 25.5.2020 obdržel žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce Laboratoř tkáňových kultur - část 2 - Hlubokomrazící box.

Dotaz č. 1
V technické specifikaci požadujete hlubokomrazící box s izolací boxu kombinací izolační pěny a vakuových panelů. Znamená to, že pokud bude nabídnut hlubokomrazící box, který má izolaci tvořenou jen vakuovými panely např. panely V-I-P (Vacuum Insulation Panel) tak nesplňuje technickou specifikaci ?

Odpověď k dotazu č. 1
Zadavatel bude akceptovat řešení izolace hlubokomrazícího boxu, která je tvořena pouze vakuovými izolačními panely.

Dotaz č. 2
V technické specifikaci požadujete Dvoukaskádový systém propojení dvou kompresorů, rozumíme tomu správně, že hlubokomrazící box se dvěma nezávislými kompresory nesplňuje požadovanou technickou specifikaci ?

Odpověď k dotazu č. 2
Zadavatel bude akceptovat i hlubokomrazící box, který je chlazen dvěma nezávislými kompresory.

Z důvodu dalších možností v technické specifikaci (viz odpovědi) u části 2 - hlubokomrazící box, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11.6.2020 v 10:00hod.