Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř tkáňových kultur - 2020/0032
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2020 10:31:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 13.5.2020 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz:
Dobrý den,
chtěla bych vás požádat, zda do dokumentů zadávací dokumentace nemůžete přiložit Přílohu č. 2 Závazné smluvní podmínky ve wordu.

Odpověď:
Zadavatel neumožňuje modifikaci smlouvy, tudíž poskytuje smlouvu jen v uzavřeném formátu (pdf.). Dodavatel doplní jen kolonky k tomu příslušné.