Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybudování klimatizace VK UJEP - 2020/0031
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2020 10:52:47
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě.


Přílohy
- Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídek.pdf (2.56 MB)