Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém laserové litografie 2020/0007
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2020 13:49:37
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

viz. příloha


Přílohy
- odpovědi_18_03_2020_var2-2.docx (20.34 KB)