Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém laserové litografie 2020/0007
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2020 11:06:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v zájmu umožnění podání maximálního počtu nabídek, provedl další průzkum trhu a na základě tohoto průzkumu trhu v zájmu transparentního jednání prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.04.2020 do 10:00.