Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Laboratorní úloha z mechaniky tekutin - 2019/0126
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2020 14:17:02
Předmět Oznámení o zrušení VŘ

Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz příloha).


Přílohy
- Zrušení výběrového řízení.pdf (290.58 KB)