Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2020 10:35:01
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážený dodavateli,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Oznámení o výběru je uvedeno v příloze této zprávy.


Přílohy
- Zprava.pdf (724.03 KB)
- Oznameni_vyber.pdf (767.58 KB)
- posouzeni nabidky.xlsx (47.11 KB)