Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komunikační služby - mobilní, pevné sítě - 2019/0187
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2019 15:11:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 17.12.2019 obdržel žádost o dodatečnou informaci. Znění dotazu a odpovědi na ně uveřejňuje:

Dotaz:
1. Zadavatel dne 13.12.2019 zveřejnil nové znění zadávací dokumentace. Konkrétně Přílohy č. 2 – Základní požadavky na smlouvu a všech částí Přílohy č. 4 – Technická specifikace. Chápe uchazeč správně, že tyto zveřejněné dokumenty jsou upřesněnou finální specifikací požadavků zadavatele na veškeré poptávané služby a jejich obchodní podmínky, vč. požadavku jediného přípustného řešení situace při nedočerpání dodatečně dokoupeného datového objemu (balíčku)?

Odpověď:
Na základě dotazu provede zadavatel revizi zadávací dokumentace a po provedení revize uveřejní zadavatel odpověď na dotaz a případně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.