Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení SW pro správu časopisů a webů - 2019/0186
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2019 12:19:47
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení a rozhodnutí o výběru.pdf (398.75 KB)