Received message - other

Procurement procedure Výměna akumulátorů UPS - 2019/0180
Sender Veronika Benešová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 16.12.2019 10:38:35
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru.pdf (415.48 KB)