Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pravidelný úklid budovy FZS 2020 – 2021 II – 2019/0177
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2019 08:13:34
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (459.87 KB)