Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Digitální gramotnost - vybavení učebny AV technikou II - 2019/0191
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2019 10:01:42
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (457.58 KB)