Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komunikační služby - mobilní, pevné sítě - 2019/0187
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2019 12:01:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 3.12.2019 obdržel žádost o dodatečnou informaci. Znění dotazů a odpovědi na ně uveřejňuje:
Dotaz č. 1
Uchazeč upozorňuje Zadavatele, že v uveřejněných dokumentech na portálu EZAK chybí příloha Technická specifikace pro pevné sítě. Prosíme o doplnění.

Dotaz č. 2
Zadavatel v Technické specifikaci k mobilním službám požaduje následující:
• Služba musí na vyžádání uživatele (administrátora služeb) umožnit, při překročení FUP, dokoupení
dodatečného datového objemu, přičemž při jeho případném nedočerpání musí být zbylý objem dat převeden do
dalšího zúčtovacího období.
Umožní Zadavatel variantu naúčtování poměrné částky za počet jednotek vyčerpaných do konce zúčtovacího období
místo převodu zbylých jednotek do dalšího zúčtovacího období?

Odpověď na dotaz č. 1
Příloha č. 4 - Pevné sítě - tabulka, je zároveň technickou specifikací pro pevné sítě.

Odpověď na dotaz č. 2
Ano, zadavatel umožňuje variantu naúčtování poměrné částky za počet jednotek vyčerpaných do konce zúčtovacího období místo převodu zbylých jednotek do dalšího zúčtovacího období.

Zadavatel současně upozorňuje, že v souvislosti s touto dodatečnou informací přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku.