Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Biologické inkubátory - 2019/0171
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2019 08:56:31
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení a rozhodnutí o výběru.pdf (403.17 KB)