Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Laboratoř programovatelných logických automatů (12 pracovišť) + napájení laboratoře - 2019/0172
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2019 09:53:27
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení rozhodnutí o výběru.pdf (484.36 KB)