Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analytická ultracentrifuga 2019/0122
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2019 13:01:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Dobrý den,

chtěli bychom se ujistit, zda nedošlo k překlepu, když v technické specifikaci k interferenčnímu detektoru žádáte rozlišení CCD kamery 20480x1088 pixelů, což je řádově vyšší než je běžné.

Děkujeme za vysvětlení.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel při kontrole výše uvedeného předmětného technického parametru zjistil, že se jedná o překlep. Správný číselný údaj daného parametru je 2048 x 1088.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je uvedena ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.