Received message - invitation

Procurement procedure Digitální gramotnost - vybavení učebny AV technikou II - 2019/0191
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 14.11.2019 15:07:14
Subject Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě.


Attachments
- Vyzva_podani_nabidek.pdf (2.79 MB)