Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Digitální gramotnost - vybavení učebny AV technikou - 2019/0156
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2019 14:42:30
Předmět Oznámení o zrušení VŘ

Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz příloha).


Přílohy
- Zruseni.pdf (283.52 KB)