Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pravidelný úklid budovy FZS 2020 – 2021 II – 2019/0177
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2019 09:11:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě.


Přílohy
- Vyzva_podani_nabidky.pdf (665.82 KB)