Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Serverové technologie - 2019/0147
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2019 12:47:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 4. 11. 2019 žádost o dodatečnou informaci k veřejné zakázce. Níže je uvedený anonymizovaný dotaz a odpověď na něj:
Dotaz:
Dobrý den,u položek NODE provirtualizaci (2A, 3A, 4A) je u požadovaných licencí uvedeno:"VMwware vCenter Server 6 standard celkově pro dvě nezávisléinstance dohromady pro všechny nody". Jsou tím myšleny dvě nezávislé instance dohromady pro všechny nody z položek 2A,3A, 4A a nebo dvě instance pro každou skupinu nodů zvlášť (tedy celkem 6 instancí). Děkuji
Odpověď:
Ano, stačí dvě instance VMwware vCenter Server 6 standardpřes všechny virtualizační nody (položky 2A, 3A a 4A). Jedna jeurčena pro běžnou výuku (zajištění provozu) a druhá pak prolaboratorní část (výuka virtualizace).